Festlokaler

Vi har har samarbete med olika lokaluthyrare för fest och arrangemang

Här kommer det innom kort att läggas upp en lista med information och länkar till olika evengemangslokaler i Örebro länAktuellt